sobota 14. července 2012

Adya bio

Adyashanti (znamená v sanskritu prapůvodní mír) je americký duchovní učitel ze San Francisca, který pravidelně pořádá satsangy ve Spojených státech a někdy i v zahraničí. je autorem několika knih, cédéček a dévédéček a je zakladatelem Open Gate Sangha Inc., neziskové organizace, která podporuje a zprostředkuje jeho učení.
Narodil se jako Steven Grey roku 1962. Ve věku devatenácti náhodou narazil v jedné knize na slovo "osvícení" a to v něm vznítilo touhu zakusit tento stav. Na zahradě svých rodičů si postavil meditační chýši, kde praktikoval meditaci s elánem vrcholového atleta. Studoval Zen po 14 let pod vedením učitelky Arvis Justi. Arvis Justi byla žákyní mistra Taizana Maezumi Róšiho ze zenového centra v Los Angeles. Ve věku 25 let prožil transformativní zkušenost probuzení, kterou popsal jako "uvědomění si základní jednoty všech bytostí a věcí". Přestože vyšel ze zenové tradice, po probuzení opustil zenovou terminologii a svým přístupem a stylem učení se více přiklonil k tradici advaity. V roce 1996, asi o 8 let později byl vyzván svojí učitelkou aby učil. První učení poskytl pár kamarádům v pokoji své tety, nad garáží v které pracoval jako mechanik. Nyní pořádá přednášky (satsangy) kterých se účastní stovky lidí. Pořádá také pravidelně intenzivní víkendové retreaty. Nejoblíbenějšími jsou jeho týdenní tiché retreaty na které se hlásí tolik lidí, že se účastníci losují.
Adya nyní žije se svou ženou Mukti v Cupertinu v Californii.

WEB

Žádné komentáře:

Okomentovat